Pagalba

„Hisense“ garantijos sąlygos.

Dėkojame, kad pasitikite mumis ir įsigijote „Hisense“ gaminį (toliau „Gaminys“). Mūsų pagrindinis tikslas – kad būtumėte visiškai patenkinti mūsų produkcija, todėl norėtume nurodyti kelis svarbius dalykus apie Gaminio naudojimą:

Prieš pirmą kartą naudodamiesi Gaminiu, atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės naudojimo instrukcija.

1. Garantija

Ši garantija suteikiama tik pirkėjui-vartotojui (toliau „Pirkėjas“) ir tam Gaminiui, kuris naudojamas įprastomis namų ūkio sąlygomis, nebent naudojimo instrukcijoje aprašomos kitos naudojimo sąlygos. Jei Gaminys naudojamas kitaip, arba yra naudojamas prieštaraujant naudojimo instrukcijoms, Įgaliotas Paslaugų Servisas (toliau „ĮPS“) gali nepriimti skundo.

Pardavėjas suteikia Pirkėjui kokybės garantiją (toliau „Garantija”), kuri galioja 24 mėnesius nuo pirkimo datos.

Garantijos laikotarpis prasideda nuo pirkimo datos (datos, esančios pirkimo kvite/sąskaitoje), kai Pirkėjas įsigyja Gaminį. Jei įsigytas Gaminys dėl savo pobūdžio turi būti pradedamas eksploatuoti kito specialisto, nei Pardavėjas, Garantijos periodas prasideda nuo Gaminio eksploatavimo pradžios, bet ne vėliau nei 30 dienų nuo sąskaitos ar kvito datos. Teikiant skundą pagal šią Garantiją, Pirkėjas privalo parodyti vėlesnio Garantijos įsigaliojimo datos įrodymą/profesionalaus montavimo dokumentą. Pagal šią Garantiją Gaminio montavimas ir nustatymai nėra Pardavėjo įsipareigojimas. Defektams, atsiradusiems dėl netinkamo montavimo, pagal šią Garantiją skundai negali būti teikiami.

2. Galiojantis Pirkimo kvitas – Garantijos kortelė

Norint pateikti skundą ĮPS, galima pateikti visiškai pilną vieną iš šių Pardavėjo suteikiamų dokumentų:

  1. Įsigijimo kvitą (kvitą), kuriame nurodytas Gaminio modelis
  2. Sąskaitą, kurioje nurodytas Gaminio modelis
  3. Pristatymo /Pardavėjo Garantijos kortelę, kurioje nurodytas Gaminio modelis
3. Garantinis aptarnavimas

Defektas, kurį galima greitai pašalinti be pasekmių, yra šalinamas remonto ar Gaminio dalies/dalių keitimo metu; tokiu atveju dėl defekto pobūdžio nėra tikslinga keisti visą Gaminį. Pakeistų dalių Garantija pasibaigia kartu su įprasta Gaminio Garantija.

Pirkėjas, kuris teikia skundą, neįgyja teisės į keičiamą Gaminio dalį/dalis. Nutraukdamas pirkimo sutartį Pirkėjas privalo grąžinti visą Gaminį Pardavėjui (įskaitant ir kartu pateiktas dalis bei priedus).

Vadovaujantis garantiniu remontu, ĮPS privalo pateikti Pirkėjui įskaitomą Remonto ataskaitos kopiją. Remonto ataskaitoje nurodomos Pirkėjo teisės, todėl Pirkėjas savo paties labui turi patikrinti turinį prieš pasirašydamas Remonto ataskaitą ir turi išsaugoti Remonto ataskaitos kopiją.

4. Kaip neatitinkantys Sutarties, negali būti svarstomi šie skundai:

Gaminio ar jo dalies/dalių nusidėvėjimas dėl įprasto naudojimo ar jo ypatybių, triukšmas prietaiso veikimo metu iki 45 dB; ir LCD pikselių ekrano ar plazminio ekrano defektai, jei pikselių skaičius atitinka nurodytą skaičių techniniuose duomenyse.

5. Kaip neatitinkantys Garantijos Sąlygų, negali būti teikiami skundai jei yra:

Bet kokie pakeitimai Garantijos Kortelėje (pirkimo kvite), kuriuos padarė neįgaliotas asmuo, neregistruotas ar prarastas Garantijos sertifikatas (pirkimo kvitas). Jei Gaminys naudojamas kitam tikslui, nei jis sukurtas (pavyzdžiui, verslo tikslams) arba jei nesilaikoma Gaminio priežiūros, valdymo ir naudojimo instrukcijų. Pažeidimai, atsiradę dėl stichinės nelaimės, nelaimingo atsitikimo ar dėl neįgalioto asmens ar Pirkėjo mechaninio poveikio (pavyzdžiui, transportavimo metu, dėl valymo netinkamomis priemonėmis ir t. t.). Nepalankus išorinis poveikis, pavyzdžiui, saulės ar kitas radiacijos ar elektromagnetinis laukas, skysčio ar kito objekto įsiskverbimas, per didelė įtampa, tinklo įtampos svyravimai arba įvesties, išeigos trumpas sujungimas, įtampa, atsiradusi dėl elektrostatinės iškrovos (įskaitant ir žaibą), netinkama maitinimo ar įvesties įtampa ir netinkamas šios įtampos poliškumas, cheminių procesų poveikis, pavyzdžiui, panaudotos baterijos elementai ir panašiai. Jei buvo atlikti nustatymai, dizaino pakeitimai arba pritaikymai norint pakeisti ar pratęsti Gaminio funkcionalumą, lyginant su ta versija, kuri buvo įsigyta, pavyzdžiui, dėl galimybės, kad Prietaisas veiktų kitoje šalyje, nei ta, kuriai Prietaisas buvo sukurtas, pagamintas ir patvirtintas.

Jei reikalingas remontas, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo centrą tel. numeriu: